top of page

Suskystintų naftos dujų privalumai / ekologija ir aplinka​

SND degalų tiekimas sumažina anglies dvideginio (CO2) išmetimą į orą iki 10%. Priklausomai nuo skirtingos transporto priemonės tipo ir įdiegtos sistemos, dujų įranga taip pat žymiai sumažina anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOx) ir nesudegusių angliavandenilių (HC) išmetimą į aplinką. Be to, dujų įrangą naudojančios transporto priemonės neišmeta į aplinką kietųjų dalelių (Particulate Matter 10) , kurioms įstatymas dar nėra nustatęs ribų, tačiau kurios,  pavyzdžiui: benzenas (C6H6), formaldehido (HCHO) ir kitos, labiau agresyvios, turi daug kancerogeninių medžiagų sudedamųjų dalių, pavyzdžiui: policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA).

Didžiausias susirūpinims žmonių sveikata dėl sąlyčio su PM-10 kyla kvėpavimui ir kvėpavimo sistemoms- pakenkia plaučių audinius, vėžio ir ankstyvos mirties tikimybė. Vyresnio amžiaus žmonės, vaikai, ir žmonės su lėtinėmis plaučių ligomis - gripas, ar astma ,yra ypač jautrūs kietųjų dalelių poveikiui.  Kietosios dalelės taip pat gali pakenkti žmogaus bio sistemai apskritai ir yra silpno regėjimo pagrindinė priežastis . JAV nauji moksliniai tyrimai rodo, kad smulkiosios dalelės (mažesnės nei 2,5 mikronų skersmens) gali sukelti rimtą neigiamą poveikį sveikatai. Kaip rezultatas: EPS ketina nustatyti naujus standartus PM-2.5.

Vaizdžiai- kas yra SND ir šios įrangos privalumai :

bottom of page